Zlepšujúce prípravky

Ich zavedenie do výroby a využívanie v pekárskej výrobe bolo reakciou na výkyvy v kvalite múk a s cieľom ich eliminácie. Sú cielene určené predovšetkým na ovplyvňovanie procesov kysnutia a technologických vlastností látok obsiahnutých v múke, zlepšenie kvality pekárskych výrobkov a zjednodušenie a uľahčenie technológie výroby. Takto to definujú aj učebnice pekárskej technológie.